Kontakt
Przedszkole Niepubliczne Kraina Malucha
Strona głowna  /  Klauzula Informacyjn
Klauzula Informacyjn

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako RODO )stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także
o przysługujących Państwu prawach związanych z ich ochroną.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Iwona Leszczyńska z przedszkola „Kraina Malucha” z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej 22, zwany dalej Administratorem, z którym można się skontaktować :

a) telefonicznie : 668-846-925 ;

b) kontakt e- mailowy: iwoleszczynska@gmail.com ;

c) listownie: ul. Radkowska 22 57-402 Nowa Ruda .

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy oraz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykonywanych zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz Art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r .

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

5. Macie Państwo prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji zawartej z administratorem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub realizacji ewentualnych roszczeń.


 


 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-17